חדשות 2
תרגולים קבוצתיים לכל קורס

תרגולים קבוצתיים לכל קורס

לקראת סיום הקורס נשלב תרגולים קבוצתיים בהם נפתור יחד שאלות מורכבות מכל הסוגים בדרכים פשוטות ומתוחכמות.