מבנה המבחן
מבנה המבחן

מבנה המבחן

מבחן ה- GMAT הוא מבחן ממוחשב אדפטיבי(Computerized Adaptive Test -CAT)  ורב בחירה (אמריקאי) ברובו. משמעותו של מבחן אדפטיבי היא, שהשאלות בו מחולקות לרמות קושי שונות. באופן עקרוני, השאלה הראשונה בפרק אמורה להיות בעלת רמת קושי בינונית. עניתם נכון, תופיע שאלה קשה יותר. טעיתם, תופיע שאלה קלה יותר. וכך, בסופו של הפרק תגיעו לרמה המייצגת את יכולתכם. כותבי המבחן טוענים שהמבחן מחולק לשבע רמות קושי.

 

מבחן ה- GMAT בנוי מארבעה חלקים:, פרק כמותי, פרק מילולי, פרק IR ופרק של כתיבת חיבור. הפירוט להלן:

הציון של חלק הכתיבה האנליטית (חיבור) מתקבל מממוצע הציונים של שני בודקים, ממוחשב ואנושי, ונע בין 6-0. ציון זה מתקבל בדואר לאחר 4-3 שבועות. ציון חלק ה-IR נע בין 1-8, בנקודות שלמות, ומתקבל מיד בסוף המבחן. ציוני החלקים הכמותי והמילולי נעים בין 51-6 . הציון המשותף של שני החלקים הללו (שנקרא גם total score) נע בין  800-200 והוא מחושב אוטומטית ע"י המחשב. ציונים אלה מתקבלים בדו"ח המופק מיד עם סיום המבחן. דרך קביעת הציונים ובחירת רמות הקושי של השאלות הינה מורכבת ולא מתפרסמת.

אין אפשרות לעיין בשאלות הבחינה או לערער על הציונים. ניתן לבקש בדיקה חוזרת של החיבור תמורת 45$.

 

בין החלקים ישנה אפשרות לקחת הפסקה של 8 דקות (למעט בין החיבור ל-IR). בתום זמן זה, המחשב ממשיך אוטומטית במבחן. יש לשים לב לזמן ולא לאחר. אורך המבחן כ-3.5 שעות בסה"כ (כולל זמן בחינה והפסקות). בתחילת המבחן ניתן זמן תרגול וקריאת הוראות, זמן זה אינו מוגבל אך רצוי להגיע למבחן כאשר ביצעתם תרגול וקראתם היטב את ההוראות בטרם המבחן. לצורך תרגול זה ניתן להוריד תוכנות ומבחני דוגמא מהאינטרנט ולהתאמן מול מחשב.

 

רמת הקושי של השאלות
ישנה בעייתיות בקביעת רמת הקושי של שאלה מסוימת משתי סיבות: ראשית, עצם הגדרת המונח "רמת קושי" הינה סובייקטיבית, אנשים שונים יתקשו בנושאים שונים. שנית, במבחן משובצות כ- 7 שאלות ניסיון בכל פרק, שאלות אלו משמשות את GMAC לבחינת שאלות למועדים הבאים. רמת הקושי של שאלות אלה לא בהכרח תואמת את רמת הקושי בה נמצא הנבחן ברגע הופעתן.

לשאלות המופיעות בהתחלת הפרק השפעה גבוהה יחסית על הציון, השפעה זו פוחתת עם התקדמות המבחן וככל שהמבחן "לומד" את הנבחן ומגבש עליו דיעה . לכן, יש להקדיש מאמצים מרובים לסיים את השליש הראשון עם מינימום טעויות (יש הטוענים אף את החצי הראשון ). אם נטעה רבות בהתחלה, ישנו סיכוי שלא נוכל לפצות על כך בהמשך.

 

כתיבה אנליטית
המבחן פותח בחיבור (Analytical Writing) שעליכם לכתוב, כשמוקצבות לכם 30 דקות. בחיבור תידרשו לנתח טענה לוגית . עליכם להקליד את החיבור במקום המיועד בעזרת אפליקציה פשוטה של עיבוד תמלילים שמאפשרת לחתוך ולהדביק טקסט וגם לבטל מספר פעולות אחרונות.

 

הסקה משולבת (Integrated reasoning)
זהו חלק חדש יחסית במבחן (נכנס ביוני 2012), ודורש מכם לנתח מידע מילולי וכמותי המוצג בצורות שונות (טבלה, גרף, טקסט וכדומה). לחלק מוקצבות 30 דקות, בהן מוצגות לכם 12 שאלות. בכל שאלה יתכנו מספר סעיפים שעליכם לפתור - רק מענה נכון על כל הסעיפים בשאלה מזכה בניקוד. חלק זה אינו אדפטיבי אך בדומה לחלקים הכמותי והמילולי, אין אפשרות לדלג על שאלה מבלי לסמן תשובה ואין אפשרות לחזור לשאלה שכבר עניתם עליה.

 

סוגי השאלות:

Graph Interpretation: עליכם לנתח מידע חזותי המוצג לכם בגרף או תרשים.

Two Part Analysis: ניתוח מידע כמותי או מילולי בשני שלבים הקשורים זה לזה.

Multi Source Analysis: ניתוח מידע משלושה מקורות מילוליים המוצגים בשלוש לשוניות (לדוגמה, התכתבות במייל).

Table Analysis: ניתוח מידע מטבלה הניתנת למיון על פי העמודות השונות (בדומה לאקסל).

הציון בחלק הזה לא משפיע על הציון הכמותי, כך שמי שרוצה ללמוד, לדוגמה, באוניברסיטת ת"א או בר אילן לא צריך (כרגע) לבצע את החלק. בכל מקרה, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר לקבלת מידע על החלק החדש וחומרי לימוד מתאימים.

 

החלק הכמותי  (Quantitative)
חלק זה מכיל 31 שאלות אמריקאיות והזמן המוקצב לו הוא 62 דקות. בחלק שני סוגי שאלותProblem Solving  ו- .Data Sufficiency

Problem Solving פתרון בעיות מתמטיות מסוגים שונים. לכל שאלה חמש תשובות אפשריות. רמת החומר המתמטי לא גבוהה והיא מקיפה חומר הנלמד עד כיתה י"א. הקושי במבחן נובע מהתחכום בו נוקטים כותבי המבחן. ניתן לומר, כי רוב השאלות ברמות הקושי הגבוהות דומות יותר לחידות הגיון מאשר לשאלות מתמטיות רגילות.

Data Sufficiency  שאלות נתונים מספיקים. בשאלות אלה, תינתן לנו שאלה, ובעקבותיה שתי טענות ובהן נתונים או מידע נוסף. אנו נצטרך לקבוע, האם הנתונים או המידע בטענות אלה מספיק לנו על-מנת לפתור את השאלה. התשובות תמיד קבועות.

 

החלק המילולי  (Verbal)
חלק זה מכיל 36 שאלות אמריקאיות והזמן המוקצב לו הוא 65 דקות. בחלק זה שלושה סוגים של שאלות:

  • Sentence Correction
  • Critical Reasoning
  • Reading Comprehension

 

Sentence Correction- תיקון משפטים. בחלק זה מופיעים קטעים קצרים (מס' שורות) ובהם מס' שורות מסומנות בקו תחתי. עליכם לבדוק האם ישנה טעות דקדוקית, כתיב או יעילות ולמצוא את הדרך הנכונה לכתוב משפטים אלו מתוך התשובות. התשובה הראשונה חוזרת על הכתוב בשאלה ואותה נבחר אם אנו חושבים כי אין טעות. כמובן, שאין צורך לקרוא את תשובה מספר אחד וכך נוכל לחסוך זמן.

 

Critical Reasoning- הגיון וניתוח טענות. בחלק זה תופענה טענות. השאלות הן ממספר סוגים בהם עליכם לזהות מסקנה, הנחה סמויה, היקש, חיזוק או החלשה של הטענה ועוד.

Reading Comprehension- הבנת הנקרא. בחלק זה יופיע קטע קריאה בן 60-40 שורות ועליו תישאלו 5-4 שאלות מסוגים שונים. בפרק אחד יכולים להופיע 4-3 קטעים.