סטטיסטיקה
סטטיסטיקה

סטטיסטיקה

כל מבחןGMAT  מכיל בתוכו מספר שאלות שעוסקות בסטטיסטיקה. מה יכול להיות בשאלות כאלו?

 • ממוצע
 • חציון
 • שונות וסטיית תקן
 • קומבינטוריקה
 • הסתברות

 

בדף זה תוכלו לצפות בדוגמאות של שאלות כאלו, וגם להיכנס למערכת התרגול המתקדמת שלנו לצורך תרגול חינמי של שאלות סטטיסטיקה.

 

דוגמה לשאלת סטטיסטיקה בפרק הכמותי של הGMAT:

 

 

Set S contains the numbers 11, 14, 17, and X. Which of the following could be the median of set S?

 

i. 12

ii.13

iii.14

 

(A)   Only ii

(B) Only iii

(C) i and ii

(D) ii and iii

(E) i and ii and iii

 

פתרון:

 

מכיוון שיש 4 מספרים בסדרה הנתונה, החציון יהיה שווה לממוצע של שני האיברים האמצעיים (לאחר שנמיין את המספרים מהקטן לגדול). לכן, גודל החציון תלוי בערכו של X:

 

 • אם X  יהיה קטן מ-11 או שווה לו, החציון יהיה שווה לממוצע של 11 ו-14, כלומר 12.5
 • אם X  יהיה גדול מ-17 או שווה לו, החציון יהיה שווה לממוצע של 14 ו-17, כלומר 15.5
 • אם X  יהיה בין 11 ל-17, החציון יהיה שווה לממוצע של X  ו-14, שיכול להיות כל מספר בין 12.5 ל-15.5
 •  

חשוב לשים לב שלא הגדירו את המספרים כשונים זה מזה, ולכן X גם יכול להיות שווה ל-14. במקרה זה החציון יהיה הממוצע של 14 ו-14, כלומר 14.

 

ניתן לראות שהחציון יכול להיות כל מספר שגדול או שווה ל-12.5 וקטן או שווה ל 15.5.

לכן, התשובה היא (D).

 

דוגמה נוספת לשאלות סטטיסטיקה בחלק הכמותי של ה-  GMAT:

 

Danny, Mike, Suzy, Shrutika and Wung are sitting on a bench for a group photo. If Wung and Suzy must sit next to each other, how many different seating arrangements are possible?

 

 • 24
 • 48
 • 72
 • 96
 • 120

 

פתרון:

 

ניתן לראות שזו שאלת קומבינטוריקה, שמבקשת מאתנו לסדר אובייקטים (במקרה זה בני אדם).

 

לסדר X אובייקטים בשורה יש X! אפשרויות. אם השאלה לא הייתה כוללת את המגבלה של וונג וסוזי, התשובה הייתה 5!, כלומר 120.

 

עם זאת, בשאלה זו סיבכו אותנו קצת יותר, כי מבקשים שוונג וסוזי יישבו זה ליד זה. לכן, נתייחס אל וונג וסוזי כאובייקט אחד – כלומר כרגע יש לנו לסדר 4 אובייקטים, כלומר 4! אפשרויות. בשלב שני נכפול את הכמות הזו במספר הסידורים הפנימיים בין סוזי לוונג, שהם 2! (בכל סידור וסידור, סוזי יכולה לשבת מימין לוונג או לשמאלו). נכפול: 4! X 2! = 24 X 2 = 48.

 

התשובה היא 48 (B).

 

 

רוצים לתרגל עוד שאלות סטטיסטיקה? לחצו כאן לתרגול חינמי של שאלות לדוגמה. כל השאלות מלוות בהסברים מפורטים ובסטטיסטיקות אישיות.

 

יש לכם שאלות? תהיות? מבחן הGMAT- חשוב לעתידכם, אל תסתפקו בשיחה עם אנשי מכירות. אתם מוזמנים להתקשר ישירות לאחד מהמורים בצוות אופק GMAT או לחילופין להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם.