פורמטים של שאלות GMAT
פורמטים של שאלות GMAT

פורמטים של שאלות GMAT

בכל נושא, השאלות בחלק הכמותי של ה-GMAT יכולות להיות מוצגות באחד משני פורמטים: Problem Solving או Data Sufficiency.

 

(Problem Solving (PS:

זהו הפורמט ה"סטנדרטי", בו מוצגת לנו שאלת חישוב ועלינו לבחור את אחת מאפשרויות התשובה שמספקת תשובה לשאלה זו. 

 

(Data Sufficiency (DS:

בבעיות מסוג זה, מציגים לנו שאלה (בדרך כלל נלווה לשאלה גם מידע כלשהו), שאין שום דרך לענות עליה. לאחר מכן, יספקו לנו 2 נתונים עם מידע כלשהו. עלינו לקבוע אם המידע שבנתונים אלו מאפשר לנו לענות על השאלה. אפשרויות התשובה תמיד קבועות בחלק זה, והם:

 

(A)   הנתון הראשון לבד מספיק כדי לפתור את השאלה, אבל השני לבד לא מספיק.

(B)   הנתון השני לבד מספיק כדי לפתור את השאלה, אבל הנתון הראשון לבד לא מספיק.

(C)   שני הנתונים ביחד מספיקים כדי לענות על השאלה, אבל אף אחד מהם לא מספיק לבד.

(D)   כל נתון בפני עצמו מספיק כדי לענות על השאלה.

(E)    שני הנתונים ביחד לא מספיקים כדי לענות על השאלה, דרוש מידע נוסף.

 

כפי שניתן לראות, פורמט זה מוסיף אתגר נוסף לנושאים שעליהם בנויות השאלות. לכן, חשוב מאוד לעבוד בצורה מתודית ויסודית בפתרון שאלות DS ב-GMAT.

 

תרשים הזרימה הבא מראה כיצד יש לגשת לפתרון בעיות GMAT מפורמט DS:

 

דוגמה לבעיית Data Sufficiency בחלק הכמותי של ה-GMAT:

 

A store owner bought Q windows at $150 per window and W shelves at $75 per shelf. What is the total cost of the windows and shelves that he bought?

 

(1) The Q windows cost $600

(2) Q+W/2=12

 

(A)   Statement (1) ALONE is sufficient to answer the question, but statement (2) ALONE is not.

(B)    Statement (2) ALONE is sufficient to answer the question, but statement (1) ALONE is not.

(C)    Statements (1) and (2) taken together are sufficient to answer the question, even though neither statement alone is sufficient.

(D)   Either statement by itself is sufficient to answer the question.

(E)    Statements (1) and (2) taken together are not sufficient to answer the question, and additional data are needed to answer the question

 

כאמור, בשאלות DS אנו לא צריכים לספק תשובה לשאלה אלא רק לקבוע האם קיים מספיק מידע על מנת לענות. נתחיל מניתוח השאלה: ניתן לכתוב את השאלה בתור משוואה: 150Q+75W=?

או, אם נוציא החוצה גורם משותף (75), השאלה המזוקקת תהיה: 2Q+W=?

 

שימו לב שלא שואלים אותנו כמה זה Q  וכמה זה W (למרות שאם היינו יודעים את זה, כמובן שיכולנו לפתור את השאלה).

 

נבדוק את הנתונים:

הנתון הראשון מגלה לנו כמה זה Q  אבל לא אומר כלום על W. לא מספיק.

הנתון השני אומר לנו ש Q + W/2 = 12, ואם נכפול את המשוואה הזו פי 2 נקבל 2Q+W=24, כלומר תשובה לשאלה שלנו. מספיק.

מכיוון שהנתון הראשון לא הספיק והשני כן, התשובה היא (B).

 

רוצה לראות עוד שאלות ודרכי פתרון? באתר זה ניתן לפתור חינם עשרות רבות של שאלות. בנוסף, ניתן להצטרף חינם לתרגול  שבועי באוניברסיטת תל אביב. להרשמה חינמית לתרגול GMAT לחצו כאן.