‪Google+‬‏
אורי ברנע

, 740

להירשם לקורס של אופק הייתה ההחלטה הכי טובה שעשיתי. קיבלתי ציון שפותח את הדלת לאוניברסיטאות המובילות בעולם, והתחלתי ממצב של חוסר היכרות עם מושגים בסיסיים . לכל אורך הדרך הרגשתי את הרצון שלהם לעזור לי ולתלמידים אחרים, וראיתי עד כמה היה חשוב להם שנצליח.

בעיני מורה טוב גם רוצה וגם יודע ללמד. המורים של אופק הם כאלה.