‪Google+‬‏
קובי

, אונ' תל אביב

קבלתי את כל הכלים שהיו חסרים או ששכחתי מהתואר הראשון. חומרי התרגול המעשיים עזרו לי כבר מהשיעור הראשון להתמודד עם שאלות מבחן, השעות גמישות והמחיר משתלם!