שיפור בציונים ב 2020
ציוני המבחן בגרסת ה Focus

ציוני המבחן בגרסת ה Focus

באופן מפתיע, המעבר ללימודים בזום הוכיח את עצמו. שיפור משמעותי בציונים של הסטודנטים שלנו ב 2020!